KORRALDAJALE

Küsimused ja teemad, millele sündmuse korraldamisel mõelda, et välja ei tuleks üritus:

 • Kas sündmus toimub siseruumides või väljas? Kui toimub väljas, kas on arvestatud ilmamuutusega? Kui sündmus toimub väljas, siis kas ansamblil on vettpidav katus pea kohal ning kuiv ja tolmuvaba pind jalge all? Ilma katuseta ja liiva peal ei ole meie ansambel nõus välisündmusel esinema.
 • Kas elektrisüsteemid on kvaliteetsed ja peavad vastu? Ansambli voolutarbimine on u 5 kW.
 • Kas ja kelle helitehnikat kasutatakse sündmuse üldiseks läbiviimiseks (kõned, õhtujuhi mikrofon, teiste artistide esinemine, taustamuusika jms)? Ansamblil on olemas enda heli- ja valgustehnika, mis reeglina saabub ja lahkub koos bändiga. Lisatehnika ja abistamine on võimalik, kuid selles tuleb eelnevalt läbirääkida ja kokku leppida.
 • Kas ansamblil on piisavalt esinemisruumi ja tantsijatel piisavalt tantsuruumi? Minimaalselt soovime esinemiseks 3×4 m.
 • Kas lava soovivad kasutada peale ansambli ka teised esinejad? Kui ansambel on end laval paika seadnud, on selle nihutamisega tükk tegemist (trummid, võimud, mikser, kitarrid, mikrijalad jne). Seega, kui lava soovivad kasutada ka teised esinejad, tuleb sellega arvestada ansambli paigutamisel kohe alguses.
 • Mis toimub ansamblimuusika vaheaegadel, kes vastutab taustamuusika eest?
 • Mis saab siis kui ansambel lõpetab, kas pidu jätkub ja kas on vaja helitehnikat? Või tuleks mõelda DJ peale?
 • Kas ansambli jaoks on olemas eraldi backstage ruum riiete vahetamiseks/hoidmiseks? Üheks ansambli poolseks must-be tingimuseks on normaalse riietevahetamis- ja puhkeruumi olemasolu esinemispaiga läheduses.
 • Esinemise kokkuleppimisel on kasulik võimalikult täpselt määratleda, milline on artisti ülesanne Teie peol, kui palju on vaja mängida, alguse ning lõpu kellaajad. Peo õnnestumisele aitab kaasa eelnevalt sõlmitud kirjalik leping. Pikemaajaliste kokkulepete puhul on esinemisleping ansamblipoolseks tingimuseks.
 • Ükski ansambel ei valda kogu maailma repertuaari, seega on kindla pilliloo või tantsu asjus eelnev kõnelus kindlasti vajalik (nt avavalss, sünnipäevalugu).
 • Kui olete lubanud ansambliga asjaolude täpsustamiseks kontakti võtta, tuleks seda ka teha. Ka siis kui Te otsustasite selle sündmuse puhul mõne teise ansambli kasuks.

NB! Ansambli helitehniline raider: (link pdf dokumendile)

Täpsustavad helitehnilised küsimused: Reigo Tõnisson, tel 5340 2963

X