TELLIJALE


Küsimused, millele vastus leida…

 • Kas üritus toimub siseruumides või väljas? Kui üritus toimub väljas, kas on arvestatud ilmamuutusega?
 • Kas ansamblil on piisavalt esinemisruumi ja tantsijatel piisavalt tantsuruumi?
 • Kas lava soovivad kasutada peale ansambli ka teised esinejad?
 • Kas elektrisüsteemid on kvaliteetsed ja peavad vastu?
 • Mis toimub ansamblimuusika vaheaegadel, kes vastutab taustamuusika eest?
 • Mis saab siis kui ansambel lõpetab, kas pidu jätkub ja kas on vaja helitehnikat?
 • Kas ja kelle helitehnikat kasutatakse ürituse üldiseks läbiviimiseks (kõned, õhtujuhi mikrofon, teiste artistide esinemine, taustamuusika jms)?
 • Kas ansambli jaoks on olemas eraldi ruum riiete vahetamiseks/hoidmiseks? Hea oleks kui sama ruumi saab kasutada ka ansambli enda nurgaks kuskohas kõrvu puhata ja energiat taastada.

Soovitused, millele mõelda…

 • Kui üritus toimub väljas, siis tehke eelnevalt kindlaks, et ansamblil on vettpidav katus esinemispaiga kohal. Ilma katuseta ei ole meie ansambel nõus välipeol esinema.
 • Ansamblil on olemas enda heli- ja valgustehnika. Ansambli helitehnikale on vajalik kvaliteetne elektrienergia. Ebakvaliteetne elektrienergia kahjustab helivõimendust ja instrumente ning võib peo enneaegselt lõpetada. NB! Ansamblile mõeldud valgustehnika ei ole siiski peosaali valgustus.
 • Ürituse kokkuleppimisel on kasulik võimalikult täpselt määratleda, milline on artisti ülesanne Teie peol, kui palju on vaja mängida, alguse ning lõpu kellaajad. Peo õnnestumisele aitab kaasa eelnevalt sõlmitud kirjalik leping.
 • Kui eelnev kokkulepe puudub, siis on ansambli ülesanne vaid oma muusika esitamine. Ei saa loota, et ansambliga käib kaasas kogu ürituse helindamine või teiste artistide ning peojuhi teenindamine. Kõik on võimalik, kuid need asjad tuleb enne kokku leppida.
 • Ükski ansambel ei valda kogu maailma repertuaari, seega on kindla pilliloo või tantsu asjus eelnev kõnelus kindlasti vajalik (nt avavalss, sünnipäevalugu).
 • Kui ansambel on end laval paika seadnud, on selle nihutamisega tükk tegemist. Seega, kui lava soovivad kasutada ka teised esinejad, tuleb sellega arvestada ansambli paigutamisel kohe alguses.
 • Kui olete lubanud ansambliga asjaolude täpsustamiseks kontakti võtta, tuleks seda ka teha. Ka siis kui Te otsustasite selle ürituse puhul mõne teise ansambli kasuks.
 • Ansambel ei saabu peole peoriietes. Hea oleks kui ansamblil oleks oma ruum, kus riideid vahetada ja puhata.

Tehnilised küsimused – Oskar Orupõld tel 504 7626